Konkurs wojewódzki JP II

Nasza placówka jest pomysłodawcą i organizatorem wojewódzkiego Konkursu „Jan Paweł II – mój autorytet”. W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się już XIX edycja. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość wzięcia udziału w kilku konkursach – literackim, plastycznym i multimedialnym. Współorganizatorami konkursu są Gmina Poronin i Parafia św. Anny w Zębie.

Najważniejszym celem konkursu jest propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia, ale także prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata. Niezwykle istotne jest również eksponowanie związków Papieża z Małopolską, a szczególnie z Podhalem i Tatrami, a także kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych oraz literackich. Tym bardziej, że w roku 2020 przypadają setne urodziny Karola Wojtyły.

W XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Jan Paweł II – Mój autorytet” odbywającej się w roku szkolnym 2019/2020 napłynęło prawie 300 prac uczniów szkół podstawowych z terenu całej Małopolski, a jury przyznało prawie 40 nagród i wyróżnień.

Poniżej protokoły ze wszystkich trzech konkursów.

Laureatom i opiekunom serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że z wiadomych przyczyn w tym roku nie odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie. Dyplomy, podziękowania oraz nagrody będą do odebrania od 25 maja 2020 r. w sekretariacie naszej placówki, ul. św. Anny 1/3, 34-521 Ząb w godz. 7.30-15.30.

Protokoły konkursowe:

Konkurs literacki

Protokół plastyczny

Konkurs multimedialny