Egzamin gimnazjalny 2017 na +

Znamy już wyniki egzaminów gimnazjalnych 2017 w naszej szkole. Warto podkreślić, że uczniowie klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie napisali testy dobrze, chociaż analizując ich możliwości zawsze mogli napisać dużo lepiej.

Najlepiej nasza młodzież wypadła z języka angielskiego, gdzie na poziomie podstawowym osiągnęła 71,5%, a jest to wynik wyższy o 15,5% od gminy Poronin, o 8,9% od powiatu tatrzańskiego, a nawet wyższy o 3,7 % od województwa małopolskiego. Również duża różnica na naszą korzyść jest w przypadku j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Wynik 51,2% jest lepszy od gminy (35,4%), powiatu (43,6%) i województwa (48,7%). Bardzo dobrze wypadła też na egzaminie matematyka. Średni wynik szkoły 48,7% jest wyższy od średniego wyniku gminy o 5,5%, a także wyższy od powiatu o 3,8% i trochę niższy od średniej wojewódzkiej. Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, geografia i fizyka) też wypadły całkiem dobrze. Wynik piszących 51,2% jest wyższy od gminy (46,7) i na poziomie powiatu. Historia i wos – 57,4% jest wynikiem lepszym od gminy o 2,2%, a niewiele słabszym od powiatu i województwa. Co prawda z języka polskiego osiągnęli wynik 60,8%, który jest niższy o 1,5% od gminy, ale nie można zawsze wygrywać. No i słabo wypadł w naszej szkole egzamin z języka niemieckiego, ale pisała go z własnego wyboru tylko jedna osoba.


Podsumowując należą się uczniom gratulacje, a przydadzą się też życzenia pozytywnych rozstrzygnięć w ramach rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.