Informacja Dyrektora !

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Zębie informuje o planowanej od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. akcji strajkowej w szkole w Zębie. W czasie akcji strajkowej uczniowie będą mieli zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach przewidzianych planem na dany dzień. W związku z rekolekcjami wszystkie zajęcia będą się kończyć najpóźniej o godz. 13.30.
Egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem:
10 – 12 kwietnia 2019 r. (środa – piątek) – egzamin gimnazjalny
15 – 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek – środa) – egzamin ósmoklasisty
Decyzją dyrektora szkoły z września 2018 r. są to dni wolne dla uczniów kl I SP – III G od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych
(poza osobami zdającymi egzamin zgodnie z harmonogramem)
Przerwa świąteczna w dniach 18 – 23 kwietnia 2019 r. (czwartek – wtorek)
Wracamy do szkoły w środę 24 kwietnia 2019 r.

W razie odwołania akcji strajkowej praca szkoły będzie przebiegała bez w/w zmian organizacyjnych.
Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem
Piotr Malinowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Marusarzówny w Zębie