Przedszkole w Zębie otwarte

W poniedziałek 11 maja 2020 r. w Przedszkolu Publicznym w Zębie rozpoczynają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Placówka została zdezynfekowana, wyposażona w środki ochrony i przygotowana na przyjęcie dzieci. Opracowano niezbędne procedury i regulamin bezpieczeństwa. Nauczyciele i pracownicy zostali przeszkoleni zgodnie z wytycznymi. Prośba o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi poniżej.

Ważne Informacje covid dla rodzicow
Regulamin bezpieczeństwa COVID-19
Procedura postępowania koronawirus