INFORMACJA !

Od poniedziałku 25 maja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie zostają uruchomione zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3.Również od poniedziałku 25 maja umożliwiamy uczniom klasy VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub
w małych grupach z nauczycielami, według ustalonego harmonogramu. Harmonogram został przesłany do uczniów i rodziców ósmoklasistów poprzez dziennik Librus.