ZWROT PODRĘCZNIKÓW!

Komplet podręczników należy spakować w reklamówkę oraz włożyć kartkę z nazwiskiem, imieniem oraz klasą ucznia.
Podręczniki prosimy zostawiać w koszykach przy drzwiach wejściowych (obok sali gimnastycznej) do nowego budynku w godzinach 7.30 – 16.30.
harmonogram zwrotów:
1. W środę 17 czerwca uczniowie kl 8 muszą oddać
wszystkie podręczniki do szkoły (ćwiczenia nie).
2. W piątek 19 czerwca uczniowie kl 1 – 3.
3. W poniedziałek 22 czerwca uczniowie klas 4 – 7.