Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie rozłożone było na trzy dni. W piątek 26 czerwca wręczono świadectwa uczniom szkoły podstawowej,od rana co godzinę wychowawcy klas I-VII rozdawali świadectwa uczniom w dwóch budynkach szkoły.W sali gimnastycznej uroczyście pożegnano tylko uczniów klasy VIII. W poniedziałek i wtorek (29 i 30 czerwca) żegnano zgodnie z wytycznymi i w odpowiednich odstępach czasowych dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego. W przypadku młodszych grup zakończenie odbyło się na świeżym powietrzu. Ostatnie spotkania przed wakacyjną przerwą poprowadzili wychowawcy grup, a na niektórych z nich pojawili się również dyrektor i wicedyrektor placówki oraz siostra Zofia Bączek. Były rozmowy, śpiewy, tańce, a potem dyplomy, medale, książeczki i inne atrakcyjne pamiątki. Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 wszystkim uczniom  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy,by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.