,,Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Uczniowie klas Ib i IIa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Głównym celem projektu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. W ramach modułu, realizowanego pod hasłem „Mała chmurka w krainie drzew” uczniowie przeczytali wybraną lekturkę i zrealizowali szereg zadań – rozbudzających ciekawość literacką, rozwijających aktywność czytelniczą, doskonalących czytanie ze zrozumieniem oraz aktywne słuchanie, wzmacniających więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a przede wszystkim doskonalących technikę czytania. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyło się też zadanie, które polegało na wykonaniu „ Drzewa czytelniczego”. Z początku szare, smutne drzewo z czasem nabierało kolorów, gdy dzieci naklejały na nie nowe listki, po przeczytaniu kolejnych książek. Już po feriach zimowych uczniowie wybiorą się w następną podróż – z projektową chmurką Tosią – tym razem do krainy śniegu.