Ogólnopolski Projekt Szkoła Ćwiczeń

Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie, jako jedna z nielicznych szkół w Małopolsce rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu Szkoła Ćwiczeń. Najwyżej położona placówka w Polsce została oficjalnie szkołą partnerską Szkoły Ćwiczeń w Suchym Lesie i dołączyła do działań w pierwszym roku trwałości projektu.
Delegacja ZSP w Zębie na czele z dyrektorem Piotrem Malinowskim oraz wicedyrektor Dorotą Zatorską w minionym tygodniu przez 5 dni uczestniczyła w realizacji projektu w Suchym Lesie i Poznaniu. W programie Szkoły Ćwiczeń miało miejsce spotkanie dyrektorów szkół realizujących projekt i obserwowano lekcje w SP nr 2 w Suchym Lesie rozwijające kompetencje kluczowe z użyciem TIK ze szczególnym uwzględnieniem edukacji czytelniczej. Podczas pobytu nawiązano również współpracę z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a z dziekanem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, prof. dr hab. Grzegorzem Rachlewiczem ustalono szczegóły współpracy. Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty. W realizowanym przez nauczycieli i uczniów projekcie zaplanowane zostały działania mające na celu ich wsparcie w wielu obszarach przedmiotowych. Nauczyciele ze szkół współpracujących biorą udział w warsztatach i szkoleniach metodycznych, sieciach wsparcia, konsultacjach, konferencjach, szkoleniach e-learningowych i lekcjach pokazowych.