NPRCZ 2.0

W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka po raz kolejny została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup książek dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Z dofinansowania planowany jest zakup ponad 400 sztuk nowych książek dla dzieci i młodzieży.

Wykaz zakupionych nowości można znaleźć pod linkiem http://zswzebie6.nazwa.pl/szkolazab/2023/10/03/wykaz-nowosci-ksiazkowych/?preview_id=10796&preview_nonce=595ad71882&preview=true&_thumbnail_id=10800

W ramach programu prowadzone lub zaplanowane są w ZSP w Zębie działania promujące czytelnictwo takie jak:

 • lekcje biblioteczne, wspólne czytanie, zajęcia promujące różne rodzaje literatury jak i konkretne książki,
 • konkursy czytelnicze,
 • promocja książek na stronie internetowej i fb szkoły,
 • gazetki promujące czytelnictwo,
 • ranking czytelniczy – wybór i nagrodzenie najlepiej czytających uczniów,
 • akcję „Czytanie na dywanie” – wspólne czytanie dla dzieci świetlicowych, pikniki czytelnicze,

 • udział w ogólnopolskich inicjatyw czytelniczych takich jak „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dzień kropki”, „Noc bibliotek”, ‘Przerwa na czytanie”,
 • przekazanie rodzicom materiałów dotyczących korzyści płynących z czytania – prezentacje, materiały edukacyjne,
 • prowadzenie kampanii czytelniczych zachęcających uczniów do wypożyczania książek na ferie i wakacje: „Z książką na Ferie”, „Wakacje – ale nie od czytania”,
 • zakup książek przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych i posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   
 • badanie potrzeb czytelniczych uczniów ZSP w Zębie poprzez ankiety (klasy starsze) i akcję „Słoik potrzeb czytelniczych” (klasy młodsze),
 • udostępnianie zbiorów, pomoc w wyborach czytelniczych, tworzenie
  warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia, indywidualne rozmowy, diagnozowanie potrzeb czytelniczych,
 • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych,
  informowanie o możliwości korzystania z zasobów innych bibliotek w regionie.

Nasza biblioteka szkolna podjęła również współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu filią w Zakopanem w zakresie konsultacji odnośnie zakupu nowości,  wzajemnej promocji i wspólnej organizacji wydarzeń czytelniczych. Planowane jest również podjecie współpracy z Publiczną Biblioteką w Zębie.

W sprawie zakupu książek do biblioteki zasięgnięta została opinia Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego.

W poprzedniej edycji otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup książek dla najmłodszych uczniów ZSP czyli przedszkolaków z Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie.

W związku z przystąpieniem do programu prowadzone były w przedszkolu działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród przedszkolaków m. in:

1. Udział przedszkolaków w akcji zainicjowanej przez Zębiańską Filię Biblioteki Publicznej w Poroninie „Cała Polska Czyta Dzieciom”  – codzienne czytanie i słuchanie przez dzieci różnego rodzaju tekstów literackich.
2. Wspólne wizyty przedszkolaków z wychowawczyniami w bibliotece szkolnej w celu wypożyczania książek oraz słuchania bajek czytanych przez nauczyciela bibliotekarza takich jak “Czytanie jest super” Munro Leaf’a , „Nazywam się Maria Skołodowska-Cure” czy “Żyrafa czy tulipan” M. Macourka.
3. Konkurs Literacko-Plastyczny „Moja Podróż Do Krainy Bajek i Baśni” .
4. Udział przedszkolaków w Rankingu Czytelniczym na najwięcej przeczytanych książek w roku szkolnym 2022/23.
5. Zajęcia edukacyjne w przedszkolu prowadzone z wykorzystaniem książek zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa np. wspólne czytanie książek z serii „Czytam sobie” oraz z serii „Kicia kocia”, wspólne czytanie książki „Proszę mnie przytulić” oraz zajęcia plastyczne na podstawie przeczytanej książki, gry i zabawy na podstawie książek „Feluś i Gucio grają w sylaby”, Feluś i Gucio grają w literki”.

Dobre praktyki wypracowane dzięki udziałowi w programie będą kontynuowane i planowane są już kolejne akcje i konkursy mające na celu promocję czytelnictwa wśród naszych najmłodszych podopiecznych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

W ramach dofinansowania do naszej biblioteki szkolnej zakupione zostało 162 nowe książki dostosowane poziomem do najmłodszych czytelników tj. dzieci w wieku przedszkolnym.

Wykaz zakupionych w tym roku nowości >>>

Nowości zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w poprzednich latach:

Dla najmłodszych  >>>

Młodsze klasy SP >>>

Starsze klasy SP >>>