Egzaminy

W roku szkolnym 2018/19 egzaminy napisze młodzież trzeciej klasy gimnazjum oraz uczniowie ósmych klas. Zarówno jeden, jak i drugi zewnętrzny sprawdzian wiedzy i umiejętności odbędzie się w kwietniu 2019 r. i potrwa trzy dni. Uczniowie kończący gimnazjum w pierwszym dniu napiszą część humanistyczną (wiedza o społeczeństwie, historia i język polski), dzień później zmierzą się z częścią matematyczno-przyrodniczą (przedmioty przyrodnicze i matematyka), a na koniec czeka ich język obcy nowożytny (język angielski lub niemiecki). Uczniowie ósmych klas w pierwszym dniu stawią czoła językowi polskiemu, nazajutrz sprawdzą poziom wiedzy z matematyki, a w trzecim dniu rozwiążą test z języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Już teraz życzymy miłych przygotowań i powodzenia!

Terminy egzaminów:

egzamin gimnazjalny – 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

Próbny egzamin dla klas ósmych odbył się w dniach 27-29.11.2018 r., natomiast gimnazjaliści zmierzyli się z nim w dniach 4-6.12.2018 r.