Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zębie :
Piotr Malinowski

Wicedyrektor:
Dorota Zatorska

Nauczyciele edukacji przedszkolnej:
Jolanta Lassak, Paulina Nędza, Beata Gąsienica Kościelny, Aneta Olejko, Agnieszka Rzadkosz, Joanna Lesisz, Sylwia Kolasa, Kornelia Suszalska, Alicja Słowik, Klaudia Hodurek

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu:
Barbara Ciosek

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Dorota Zatorska, Małgorzata Dziadkowiec, Monika Komperda, Małgorzata Paluch

Nauczyciel religii:
Zofia Bączek

Nauczyciele humaniści:
język polski: Gabriela Kułach, Anna Rzadkosz, Ewa Białek-Bobak
historia: Bronisław Chowaniec–Lejczyk
wiedza o społeczeństwie: Piotr Malinowski

Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
matematyka: Katarzyna Zarzycka, Małgorzata Dziadkowiec
geografia, przyroda : Teresa Bafia
biologia, chemia : Ewa Worwa
fizyka: Elżbieta Dudzik

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:
informatyka:   Andrzej Kubatek
zajęcia komputerowe: Andrzej Kubatek

Nauczyciele języków obcych:
angielski: Katarzyna Ramsz – Czaicka, Małgorzata Rabiasz -Wojtanowicz
niemiecki: Dawid Tokarski

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:
muzyka: Agnieszka Warczak
plastyka: Monika Komperda, Małgorzata Paluch
technika: Adrian Klamerus

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Piotr Malinowski

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Lech Winiarczyk, Bartłomiej Sawera

Nauczyciel bibliotekarz:
Janusz Bobak

Nauczyciele pedagodzy:
Krystyna Juraszek, Karolina Kumorek

Nauczyciel logopeda:
Justyna Zubek

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych:
Karolina Kumorek

Nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych:
Karolina Kumorek

Nauczyciele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
Katarzyna Ramsz-Czaicka, Gabriela Kułach, Katarzyna Zarzycka, Anna Rzadkosz

Nauczyciele na świetlicy:
Elżbieta Dudzik, Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Adrian Klamerus, Bartłomiej Sawera