Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zębie :
Piotr Malinowski

Wicedyrektor:
Dorota Zatorska

Nauczyciele edukacji przedszkolnej:
Jolanta Lassak, Małgorzata Paluch

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Dorota Zatorska, Małgorzata Dziadkowiec, Monika Komperda

Nauczyciele religii:
Zofia Bączek, Sławomir Chrapla

Nauczyciele humaniści:
język polski: Gabriela Kułach, Beata Kluk, Anna Rzadkosz, Ewa Białek-Bobak
historia: Bronisław Chowaniec–Lejczyk, Gabriela Kułach
wiedza o społeczeństwie: Piotr Malinowski

Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
matematyka: Katarzyna Zarzycka, Małgorzata Dziadkowiec, Katarzyna Kalata Zapotoczna
geografia, przyroda : Teresa Bafia
biologia, chemia : Ewa Worwa–Witoszek
fizyka: Elżbieta Dudzik

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:
informatyka:   Andrzej Kubatek
zajęcia komputerowe: Andrzej Kubatek

Nauczyciele języków obcych:
angielski: Katarzyna Ramsz – Czaicka, Małgorzata Rabiasz -Wojtanowicz,
niemiecki: Marta Marduła

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:
muzyka: Agnieszka Warczak
plastyka: Janina Hawryła-Naglak, Monika Komperda
zajęcia techniczne: Janina Hawryła-Naglak, Beata Kluk
zajęcia artystyczne:  Janina Hawryła-Naglak

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Barbara Cudzich

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Marek Wójcik, Lech Winiarczyk, Bartłomiej Sawera

Nauczyciel bibliotekarz:
Janusz Bobak

Nauczyciele pedagodzy:
Krystyna Juraszek, Karolina Kumorek

Nauczyciel logopeda:
Justyna Zubek

Nauczyciele zajęć rewalidacyjnych:
Małgorzata Dziadkowiec, Justyna Zubek

Nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych:
Karolina Kumorek

Nauczyciele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
Katarzyna Ramsz-Czaicka, Gabriela Kułach, Katarzyna Zarzycka, Beata Kluk

Nauczyciele na świetlicy:
Elżbieta Dudzik, Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Ewa Białek-Bobak, Bartłomiej Sawera