Kółka i zajęcia dodatkowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zębie ma bogatą ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych. W szkole działają kółka rozwijające zainteresowania uczniów. Wśród nich są m.in. koło przyrodnicze (zajęcia prowadzi p. Teresa Bafia),  robotyka dla klas I-III (p. Andrzej Kubatek), koło teatralne (p. Grażyna Warot), programowanie i robotyka dla klas IV-VIII (p. Andrzej Kubatek), koło turystyczne (p. Bronisław Chowaniec-Lejczyk), koło szachowe (p. Bartłomiej Sawera) i koło plastyczne (p. Elżbieta Dudzik). Dzieci i młodzież aktywności społecznej i obywatelskiej uczą się podczas spotkań w ramach działalności samorządu uczniowskiego szkoły (p. Bronisław Chowaniec Lejczyk). Mają również

szansę na rozwój własnej osobowości, umiejętności społecznych, odkrywanie talentu i poczucie sensu pomagania, dzięki aktywnemu uczestnictwu w Szkolnym Klubie Wolontariatu, który prowadzony jest przez panią Krystynę Juraszek. Uczniowie klas 5 i 6 na zajęciach SKS – Szkolnego Klubu Sportowego trenują gry zespołowe (p. Bartłomiej Sawera). Uczą się też zasad przedsiębiorczości prowadząc sklepik szkolny (p. Bartłomiej Sawera).

Szkoła oferuje również zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, świetlicowe, biblioteczne, przygotowujące do egzaminów oraz z pedagogiem szkolnym

 

 

Zajęcia dodatkowe Dzień tygodnia i godziny zajęć Osoba prowadząca
Robotyka środa 13.30-15.30 klasy I-II – co drugi tydzień
p. Andrzej Kubatek
Robotyka z programowaniem wtorek 14:30- 16:30 klasy VI i VII co drugi  tydzień p. Andrzej Kubatek
Kółko turystyczne

 p. Bronisław Chowaniec-Lejczyk
Kółko przyrodnicze   wtorek 14.30-15.00- I grupa                              środa  13:30- 14:00- II grupa
p. Bartłomiej Sawera
Kółko plastyczne
 p. Elżbieta Dudzik
Kółko teatralne poniedziałek 14:30- 16:30 co drugi tydzień  p. Grażyna Warot
Kółko przedsiębierczości  piątek 13.30-14.30,  klasy IV-VIII
p. Bartłomiej Sawera
Kółko szachowe
 p.
SKS środa  14.35-15.35 -dziewczęta                                      15:35-16:35- chłopcy                     czwartek 14.35-15.35- chłopcy                                             15:35- 16:35- dziewczęta p.  Bartłomiej Sawera
Samorząd Uczniowski wtorek 15.30-16.30, klasy IV- VIII  p. Bronisław Chowaniec-Lejczyk
Szkolny Klub Wolontariatu

p. Krystyna Juraszek