Logopeda szkolny

 

GODZINY PRACY

MAGDALENA MAJERCZYK

Czwartek:

10.00 – 13.00 (przedszkole)

Piątek:

10.30 – 13.30 (przedszkole)

13.30 – 14.130 (szkoła podstawowa)

 

WIOLETTA MISIURA

Poniedziałek:

 

9.00 – 12.00 (przedszkole)

12.00-14.00 (szkoła podstawowa)

Wtorek:

8.00-12.00 (przedszkole)

Środa:

12.30-16.30 (szkoła podstawowa)

 

EWELINA GIERASIMIUK-MERTA

Środa:

10.00-12.00 (przedszkole)

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub grupowo (grupy 2, 3, 4 osobowe) w zależności od możliwości i potrzeb uczniów.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
• Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
• Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
• Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
• Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozwoju mowy Państwa dziecka, kontynuacji ćwiczeń itd. zapraszam na konsultacje logopedyczne.

Załączniki:
Prawidłowy rozwój mowy dziecka
Wskazówki dla rodziców