Logopeda szkolny

 

                              Justyna Zubek

Godziny pracy
Poniedziałek 11.00-16.00
stary budynek, pok. logopedy
Wtorek 13.40-16.00 stary budynek, pok. logopedy
Środa 11.00-15.20 stary budynek, pok. logopedy

 

 

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub grupowo (grupy 2, 3, 4 osobowe) w zależności od możliwości i potrzeb uczniów.

W oddziałach 0a i 0b raz w tygodniu prowadzone są zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
• Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
• Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
• Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
• Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Załączniki:
Prawidłowy rozwój mowy dziecka
Wskazówki dla rodziców