O szkole

Szkoła Podstawowa w Zębie zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Pierwszy z nich, z ponad 130 letnią historią, do dnia 31 sierpnia 2017 r. był budynkiem szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W drugim budynku (działającym od 2015 r.) do dnia 31 sierpnia 2017 r. znajdowało się Gimnazjum im. Jana Pawła II. W latach 2017-2019  w obu budynkach mieściła się Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny w Zębie. W 2018 r. w starym obiekcie przeprowadzony został generalny remont, w wyniku którego w części murowanej utworzono Gminne Przedszkole w Zębie.

Od 1 września 2019 r. szkoła podstawowa i przedszkole weszły w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Zębie. W zabytkowym budynku funkcjonują  klasy edukacji wczesnoszkolnej, czyli I-III i oddziały zerowe, a w murowanej części znajdują się oddziały przedszkolne i sekretariat przedszkola. W nowym budynku są klasy IV-VIII szkoły podstawowej, a także sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny, aula, biblioteka, stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, szatnie i gabinet pedagoga szkolnego. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy i windę).

W roku szkolnym 2019/20 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zębie w sumie jest 17 oddziałów, w tym 11 w szkole podstawowej (207 uczniów) i 6 w przedszkolu (119 dzieci).  W całym zespole pracuje 35 nauczycieli i 11 osób obsługi.  Grono pedagogiczne zdominowane jest przez kobiety – 27 pań ale mężczyzn jest też trochę – 8 panów. Ogólnie w szkole jest 11 oddziałów –  dwie klasy pierwsze, jedna druga, jedna klasa trzecia, jedna czwarta, dwie piąta, dwie szóste, jedna siódma i jedna ósma. Najliczniejsze klasy to  II i VII  – liczą one 23 osoby, natomiast najmniejszy oddział to klasa Va, do której chodzi 15 uczniów.