O szkole

Szkoła Podstawowa w Zębie zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Pierwszy z nich, z ponad 135 letnią historią, do dnia 31 sierpnia 2017 r. był budynkiem szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W drugim budynku (działającym od 2015 r.) do dnia 31 sierpnia 2017 r. znajdowało się Gimnazjum im. Jana Pawła II. W latach 2017-2019  w obu budynkach mieściła się Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny w Zębie. W 2018 r. w starym obiekcie przeprowadzony został generalny remont, w wyniku którego w części murowanej utworzono Gminne Przedszkole w Zębie.

Od 1 września 2019 r. szkoła podstawowa i przedszkole weszły w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Zębie. W zabytkowym budynku funkcjonują  klasy edukacji wczesnoszkolnej, czyli I-II i oddziały zerowe, a w murowanej części znajdują się oddziały przedszkolne i sekretariat przedszkola. W nowym budynku są klasy III-VIII szkoły podstawowej, a także sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny, aula, biblioteka, stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, szatnie i gabinet pedagoga szkolnego. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy i windę).

W roku szkolnym 2022/23 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zębie w sumie jest 20 oddziałów, w tym 13 w szkole podstawowej (230 uczniów) i 7 w przedszkolu (152 dzieci). W całym zespole pracuje 48 nauczycieli i 11 osób obsługi. Grono pedagogiczne
zdominowane jest przez kobiety – 41 pań, ale mężczyzn jest też trochę – 9 panów.

Ogólnie w szkole jest 13 oddziałów – dwie klasy pierwsze, dwie drugie, dwie trzecie, dwie czwarte, jedna piąta, jedna szósta, jedna siódma i dwie ósme. Najliczniejszy oddział to klasa to V – liczy 22 osoby.