Oddziały zerowe

W Szkole Podstawowej w Zębie w roku 2018/19 funkcjonują dwa oddziały zerowe w układzie pięciodniowym w trybie pięciogodzinnym, czyli w godz. 8.00-13.00. Wychowawcą oddziału Oa jest pani Małgorzata Paluch, a wychowawcą oddziału Ob jest pani Jolanta Lassak.

Od 1 września 2018 r. w murowanej części starego budynku Szkoły Podstawowej swoją działalność zainaugurowało Gminne Przedszkole w Zębie, do którego mogą chodzić najmłodsi. Placówka powstała ze środków unijnych w ramach projektu “Sukces zaczyna się w przedszkolu”. Przedszkole czynne jest w godz. 7.00 – 17.00 i przeznaczone jest dla 60 dzieci. Osobą pełniącą obowiązki dyrektora jest pani Lilianna Florek.