Rada Rodziców

Rada Rodziców to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Główne działania Rady Rodziców sprowadzają się m.in. do:
• współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
• współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
• współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
• upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
• prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

We wrześniu 2018 r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Marusarzówny w Zębie dokonała wyboru władz na rok szkolny 2018/19. Tworzą ją:

Monika Gustab-Jach – przewodnicząca

Agnieszka Lassak – zastępca

Barbara Gąsienica – zastępca

 

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do szerszego udziału w życiu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zębie. Każda inicjatywa ze strony rodziców jest dla nas bardzo cenna. Zachęcamy do kontaktu i współpracy. Wpłacana kwota w wysokości 40 zł wzbogaci możliwości Dyrekcji naszej szkoły w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej oraz kulturalnej dla dzieci. Ta kwota dobrowolnie wpłacana przez Państwa jest bardzo ważną składową budżetu szkoły, dlatego zachęcamy do wpłat w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas. Będziemy informować Państwa o wydatkowaniu zgromadzonych środków na koncie Rady Rodziców.