Rekrutacja

Rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie trwała do 20 marca 2020 r. W jej wyniku na rok szkolny 2020/21 zakwalifikowano 123 dzieci, które znajdą się w 6 oddziałach. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w maju. Poniżej zamieszczamy listy zakwalifikowanych dzieci w pierwszym etapie rekrutacji z podziałem na grupy.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZĘBIE