Świetlica szkolna

Świetlica to nie tylko sposób na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, ale również ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.

Świetlica powinna spełniać funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną. W związku z tym naszym celem jest kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego i przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku. Chcemy aktywizować uczniów, wspierać ich uzdolnienia i zainteresowania, kształtować pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Naszym celem jest również rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

Świetlica w Szkole Podstawowej w Zębie jest adresowana do wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej – od klasy 1 po 8 klasę. Otwarta jest w godz. 7.00-8.00 i potem w godz. 11.30-16.30. Wymagana jest zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach świetlicowych. W ofercie m.in. zajęcia czytelnicze, artystyczne, koło szachowe, tenis stołowy i kółko historyczne. Z dokładnym planem pracy świetlicy można zapoznać się na miejscu. Zapraszamy

W tym roku szkolnym na świetlicy pracuje 4 nauczycieli: Elżbieta Dudzik, Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Bartłomiej Sawera i Adrian Klamerus.

Plan działania świetlicy

 

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:00 B. Sawera
A. Klamerus B. Chowaniec-Lejczyk B. Chowaniec-Lejczyk
B. Sawera
1 8:00 – 8:45 Nieczynne
 Nieczynne
Nieczynne Nieczynne B. Sawera
2 8:55 – 9:40
Nieczynne  Nieczynne   Nieczynne  Nieczynne   Nieczynne
3 9:50 – 10:35 Nieczynne
  Nieczynne   Nieczynne  Nieczynne   Nieczynne
4 10:45 – 11:30 Nieczynne
Nieczynne Nieczynne Nieczynne Nieczynne
5 11:30 – 12:30
B. Sawera
A. Klamerus B. Chowaniec-Lejczyk E. Dudzik
B. Sawera
6 12:30 – 13:30
B. Sawera, B. Chowaniec-Lejczyk
B. Chowaniec-Lejczyk, A. Klamerus
B. Chowaniec-Lejczyk
B. Sawera, E. Dudzik
B. Sawera, E. Dudzik
7 13:30 – 14:30
B. Chowaniec-Lejczyk B. Chowaniec-Lejczyk, A. Klamerus
B. Chowaniec-Lejczyk
B. Sawera, E. Dudzik
B. Sawera, E. Dudzik
8 14:30 – 15:30
B. Chowaniec-Lejczyk B. Chowaniec-Lejczyk, A. Klamerus  E. Dudzik
E. Dudzik B. Sawera, E. Dudzik
9 15:30- 16:30
B. Chowaniec-Lejczyk A. Klamerus
E. Dudzik
E. Dudzik
E. Dudzik