Uroczysty apel z okazji 3 maja

W poniedziałek 9 maja w Zespole Szkół w Zębie im. Jana Pawła II odbył się apel poświęcony 226-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie pod opieką p. Bronisława Chowańca-Lejczyka oraz p. Gabrieli Kułach przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Wszystkim obecnym przypomniano

Czytaj dalej

Sukces młodych fotografów

Sukces naszych uczniów! Zespół Szkół w Zębie zdobył I i II miejsce w powiatowym konkursie fotograficznym organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody oddział Zakopane. Temat “Życie zaczyna się w wodzie”. Serdecznie gratulujemy laureatom Justynie Gąsienicy (3G), Magdalenie Gromadzie (3G) oraz Marcinowi Papieżowi

Czytaj dalej

Kółko fotograficzne i przyrodnicze w Baligówce

8 maja 2017 zjednoczone siły kółka fotograficznego i przyrodniczego wybrały się na wycieczkę do Czarnego Dunajca do lasu Baligówka na terenie którego znajdują się rozległe torfowiska. Na wycieczkę, poza uczniami z klas 4-6, po raz pierwszy wybrały się też klasy młodsze (3A i 3B). Podczas wędrówki ścieżką przyrodniczą, dzieci miały

Czytaj dalej
Zespół Szkół w Zębie

Wycieczka do Berlina

Ponad 40 uczniów z klas szóstych SP oraz gimnazjalnych Zespołu Szkół w Zębie przez kilka ostatnich dni kwietnia 2017 r. podróżowało po Niemczech. Młodzież zwiedziła m.in. Berlin, Poczdam oraz Tropikalną Wyspę, która okazała się wielkim hitem. Opiekunami wycieczki byli dyrektor Piotr Malinowski oraz nauczyciele Elżbieta

Czytaj dalej