Terminy posiedzeń

Rady Pedagogiczne

Rok szkolny 2019/2020
Nr  DATA TEMATYKA
1 27 sierpnia 2019 r. Rada rozpoczynająca.
2 10 września 2019 r. Rada pedagogiczna.
3 1 października 2019 r. Rada pedagogiczna.
4 5 listopada 2019 r.  Rada pedagogiczna.
5  17 grudnia 2019 r. Rada pedagogiczna.
6  14 stycznia 2020 r. Rada klasyfikacyjna.
 7 11 lutego 2020 r.  Rada podsumowująca.
 8 3 marca 2020 r. Rada pedagogiczna.
9 7 kwietnia 20209 r. Rada pedagogiczna.
10 19 maja 2020 r. Rada pedagogiczna.
11  23 czerwca 2020 r. Rada klasyfikacyjna.
12 25 sierpnia 2020 r. Rada podsumowująca.