Terminy posiedzeń

Rady Pedagogiczne

Rok szkolny 2018/2019
Nr  DATA TEMATYKA
1 29 sierpnia 2018 r. Rada rozpoczynająca.
2 11 września 2018 r. Rada pedagogiczna.
3 2 października 2018 r. Rada pedagogiczna.
4 6 listopada 2018 r.  Rada pedagogiczna.
5  11 grudnia 2018 r. Rada pedagogiczna.
6  8 stycznia 2019 r. Rada klasyfikacyjna.
 7 5 lutego 2019 r.  Rada podsumowująca.
 8 5 marca 2019 r. Rada pedagogiczna.
9 2 kwietnia 2019 r. Rada pedagogiczna.
10 14 maja 2019 r. Rada pedagogiczna.
11  18 czerwca 2019 r. Rada klasyfikacyjna.
12 27 sierpnia 2019 r. Rada podsumowująca.