Terminy posiedzeń

Rady Pedagogiczne

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zębie
w roku szkolnym 2023/2024

Nr  DATA TEMATYKA
1 23 sierpnia 2023 r. Rada rozpoczynająca
2 12 września 2023 r. Rada pedagogiczna.
3 3 października 2023 r. Rada pedagogiczna.
4 7 listopada 2023 r.  Rada pedagogiczna.
5  19 grudnia 2023 r. Rada pedagogiczna.
6 23 stycznia 2024 r. Rada klasyfikacyjna.
 7 6 lutego 2024 r.  Rada podsumowująca.
 8 5 marca 2024 r. Rada pedagogiczna.
9 9 kwietnia 2024 r. Rada pedagogiczna.
10 7 maja 2024 r. Rada pedagogiczna.
11  18 czerwca 2024 r. Rada klasyfikacyjna.
12 26 sierpnia 2024 r. Rada podsumowująca.