Wolontariat

Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

 

Szkolne Koło Wolontariatu w Zębie

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być uczniowie klas VI – VIII, zainteresowani ideą  bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są: Urszula Staszel oraz pedagodzy Karolina Kumorek i Łukasz Iżyk.

Szkolne Koło Wolontariatu w Zębie powstało w roku szkolnym 2016/2017 z inicjatywy Pana Dyrektora Piotra Malinowskiego.

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie oraz zbiórki i akcje charytatywne. Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucie sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Ponadto przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

W roku szkolnym 2021/2022 Szkolne Koło Wolontariatu przystąpiło do XV edycji ogólnopolskiego projektu “Mieć wyobraźnie miłosierdzia”.

Przeprowadzone akcje:

II Zębiańska Choinka Marzeń

Pomoc dla bezdomnych we Lwowie

Tydzień dbania o relacje

Pola Nadziei

Szlachetna Paczka

Listy dla Amelki

I Zębiańska Choinka Marzeń

Wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej