Wywiadówki i zebrania informacyjne

DATA

TEMATYKA

5 września 2023 r. (przedszkole)

12 września 2023 r.  (szkoła)

Spotkanie organizacyjne

1. Zebranie ogólne z dyrektorem

2. Spotkania z wychowawcami

 

 

3 października 2023 r.

 

Spotkania informacyjne

 

7 listopada 2023 r. (przedszkole)

 

 

9 listopada 2023 r. (szkoła)

 

Zebranie z wychowawcą

 

19 grudnia 2024 r.

 

 

Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

 

Spotkanie informacyjne w przedszkolu

 

16 stycznia 2024 r. (przedszkole)

 

23 stycznia 2024 r.  (szkoła)

 

Zebranie śródroczne

1. Zebranie ogólne z dyrektorem

2. Spotkania z wychowawcami

 

 

6 lutego 2024 r.

 

Spotkania informacyjne

 

5 marca 2024 r. (przedszkole)

 

 

12 marca 2024 r. (szkoła)

 

Zebranie z wychowawcą

 

9 kwietnia 2024 r.

 

Spotkania informacyjne

 

7 maja 2024 r.

 

Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

 

14 maja 2024 r.

 

Zebranie z wychowawcą w przedszkolu

 

11 czerwca 2024 r.

 

Zebranie z wychowawcami- przekazanie pisemnej informacji o przewidywanych ocenach

 

21 czerwca 2024 r.

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024