Wywiadówki i zebrania informacyjne

Rok szkolny 2019/2020
Nr DATA TEMATYKA
1 2 września 2019 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
2 3 września 2019 r. Spotkanie organizacyjne dotyczące przedszkola:

  1. Zebranie ogólne z dyrektorem.
  2. Spotkania z wychowawcami.
2 10 września 2019 r. Spotkanie organizacyjne dotyczące szkoły:

  1. Zebranie ogólne z dyrektorem
  2. Spotkania z wychowawcami.
3 1 października 2019 r. Spotkania informacyjne..
4 5 listopada 2019 r. Zebranie z wychowawcą. Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi oraz zachowaniem dzieci.
5 17 grudnia 2019 r. Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.
6 14 stycznia 2020 r. Zebranie śródroczne:

  1. Zebranie ogólne z dyrektorem
  2. Spotkania z wychowawcami.
7 11 lutego 2020 r. Spotkanie informacyjne.
8 2 marca 2020 r. Zebranie z wychowawcą. Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi oraz zachowaniem dzieci.
9 7 kwietnia 2020 r. Spotkanie informacyjne.
10 19 maja 2020 r. Spotkanie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.
10 16 czerwca 2020 r. Zebranie z wychowawcami- przekazanie pisemnej informacji o przewidywanych ocenach
11 26 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego.