Wywiadówki i zebrania informacyjne

Rok szkolny 2018/2019
Nr DATA TEMATYKA
1 3 września 2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego.
2 11 września 2018 r. Spotkanie organizacyjne. Zebranie ogólne z dyrektorem. Spotkania z wychowawcami. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów.
3 2 października 2018 r. Dzień otwarty.
4 6 listopada 2018 r. Spotkania z wychowawcami. Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi oraz zachowaniem dzieci.
5 11 grudnia 2018 r. Dzień otwarty. Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.
6 8 stycznia 2019 r. Zebranie śródroczne. Oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
7 5 lutego 2019 r. Dzień otwarty.
8 5 marca 2019 r. Zebrania z wychowawcami. Zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi oraz zachowaniem dzieci.
9 2 kwietnia 2019 r. Dzień otwarty.
10 14 maja 2019 r. Dzień otwarty. Spotkanie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.
11 21 czerwca 2019 r. Zakończenie roku szkolnego.