Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zębie podsumowana! Na podstawie dużej ilości wniosków od 1 września w Szkole Podstawowej im. H. Marusarzówny utworzone zostaną dwa oddziały klas pierwszych. Wszyscy rodzice, którzy zadeklarowali chęć posłania dziecka do naszej placówki proszeni są o potwierdzenie woli na piśmie w dniach 19-22 kwietnia 2021 r. w w sekretariacie szkoły, bo tylko na tej podstawie dziecko może zostać przyjęte. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszone są w budynku nowej szkoły przy wejściu obok sali gimnastycznej. Informacje na temat rekrutacji do przedszkola zostaną opublikowane na fb przedszkola. Dziękujemy za zaufanie i wybór ZSP w Zębie!