Rekrutacja uzupełniająca

Do 14 maja 2021r. trwa rekrutacja uzupełniająca na nowy rok szkolny 2021/22 do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zębie. Zostało kilka miejsc w nowym siódmym oddziale Gminnego Przedszkola Publicznego, jest także możliwość zapisania swojego dziecka do zerówek lub klas pierwszych od września. Zapraszamy! A czasu zostało już niewiele. Sekretariat placówki czynny codziennie w godz. 7.30-15.30 w nowym budynku.