Piknik czytelniczy

Uczniowie klas 1b i 2a uczestniczyli w pikniku czytelniczym. Piknik odbył się 11.05.2021r. w ramach projektu Czytam z klasą – lekturki spod chmurki. W tym dniu dzieci na świeżym powietrzu czytały ulubione książki, śpiewały poznane piosenki i recytowały wiersze. Drugoklasiści wcielili się w postacie książki „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego. Nie zabrakło również ogniska, pieczenia kiełbasek i zabaw ruchowych.
Celem pikniku było pokazanie, że czytanie zawsze powinno kojarzyć się dziecku z przyjemnością, nigdy z obowiązkiem czy przymusem. Pojęcie wychowanie przez sport i czytanie jest cały czas aktualne. Trening fizyczny to dobra kondycja, a trening intelektualny to dobra pamięć. Czyż nie powinniśmy trenować obu sprawności, aby osiągać sukcesy w życiu?