Dokumenty

Statut Szkoły

Statut Przedszkola

Program Profilaktyczno-Wychowawczy

Regulamin wycieczek szkolnych

Załączniki do wycieczki

Regulamin swietlicy szkolnej w Zębie

REGULAMIN_XX_WOJEWÓDZKIEGO_KONKURSU 2020_2021

Szkoła.procedury.covid.2020-wrzesień

Procedura-postępowania-koronawirus

Zarządzenie Wójta Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie
ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022
1|2|3|4