Egzaminy

W roku szkolnym 2020/21 egzamin napiszą uczniowie ósmej klasy. Ten zewnętrzny sprawdzian wiedzy i umiejętności zaplanowany został na trzy dni. Podjęto decyzję, ze od tego roku egzamin będzie odbywał się w maju, a nie w kwietniu, jak w poprzednich latach. Uczniowie ostatniej klasy szkół podstawowych rozpoczną swoje zmagania od egzaminu z języka polskiego, który odbędzie się we wtorek 25 maja o godz. 9.00 (120 minut). Kolejny będzie egzamin z matematyki również o godz. 9.00 (100 minut), natomiast sesję egzaminacyjną zakończy egzamin z języka obcego nowożytnego, zaplanowany na czwartek 27 maja (90 minut). W naszej szkole w tym roku wszyscy uczniowie zdecydowali się wybrać j. angielki. Wyniki egzaminów w terminie podstawowym uczniowie poznają 2 lipca 2021 roku. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia. Od roku szkolnego 2021/22 dodatkowo na egzaminie ósmoklasisty pojawi się jeszcze jeden przedmiot obowiązkowy. A wybierać będzie można spośród biologii, geografii, chemii, historii i fizyki.