Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zębie :
Piotr Malinowski

Wicedyrektor:
Dorota Zatorska

Nauczyciele edukacji przedszkolnej:
Beata Gąsienica Kościelny, Agnieszka Grzegorczyk, Klaudia Hodurek, Dagmara Jankowska – Dziubas, Jolanta Lassak, Joanna Lesisz, Aneta Olejko, Agnieszka Rzadkosz, Maria Stachulak, Kornelia Suszalska,

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu:
Barbara Ciosek

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Małgorzata Dziadkowiec, Adrian Klamerus, Monika Komperda, Małgorzata Paluch, Małgorzata Stokłosa, Dorota Zatorska,

Nauczyciele religii:
Mariusz Adamczyk, s. Zofia Bączek

Nauczyciele humaniści:
język polski: Gabriela Kułach, Anna Rzadkosz, Grażyna Warot
historia: Krzysztof Sroka
wiedza o społeczeństwie: Piotr Malinowski

Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
matematyka: Katarzyna Zarzycka, Małgorzata Dziadkowiec
geografia: Teresa Bafia
przyroda : Teresa Bafia
biologia : Ewa Worwa, Małgorzata Stokłosa
chemia : Ewa Worwa
fizyka: Adrian Klamerus

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:
informatyka:   Andrzej Kubatek
edukacja informatyczna: Andrzej Kubatek

Nauczyciele języków obcych:
angielski: Katarzyna Ramsz – Czaicka, Małgorzata Rabiasz -Wojtanowicz
niemiecki: Dawid Tokarski

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:
muzyka: Agnieszka Warczak
plastyka: Monika Komperda, Małgorzata Paluch
technika: Adrian Klamerus, Andrzej Kubatek

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
Piotr Malinowski

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Bartłomiej Sawera, Lech Winiarczyk, Marek Wójcik

Nauczyciel bibliotekarz:
Katarzyna Bartel

Nauczyciele pedagodzy:
Katarzyna Kubicka,  Łukasz Iżyk

Nauczyciel logopeda:
Magdalena Majerczyk

Nauczyciele zajęć rewalidacyjnych:
Barbara Ciosek, Ewa Worwa

Nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych:
Ewa Worwa

Nauczyciele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
Katarzyna Ramsz-Czaicka, Gabriela Kułach, Katarzyna Zarzycka, Grażyna Warot

Nauczyciele na świetlicy:
Adrian Klamerus, Bartłomiej Sawera, Krzysztof Sroka, Grażyna Warot