Informacje

Zgodnie z zapisami prawa oświatowego uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zębie przyjmowani są bez rekrutacji. Ze względów organizacyjnych prosimy jednak, żeby rodzice (prawni opiekunowie) tych uczniów złożyli wypełniony formularz „Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej w Zębie w roku szkolnym 2021/2022” w sekretariacie szkoły. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Zębie mogą również ubiegać się o przyjęcie do niej lub przeniesienie dziecka z innej szkoły.

W szkole priorytetem jest wszechstronny rozwój uczniów, wysoki poziom nauczania, zapewnienie bezpieczeństwa. Oferujemy profesjonalną pomoc pedagoga szkolnego oraz neurologopedy.

Budynek jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych, posiada podjazdy, windę oraz toalety.

Dysponujemy świetnie wyposażoną i bardzo przestrzenną świetlicą  szkolną czynną od 7:00- 8:00 oraz od 11:30-16:30.

W szkole działa kuchnia i stołówka serwująca bardzo smaczne dania. Obiady wydawane są od 11:45 do 13:30. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego.

W ciągu roku szkolnego organizujemy wiele wydarzeń szkolnych. Cztery razy w roku spotykamy się po lekcjach na Nocy Wrażeń, która cieszy się dużym zainteresowaniem u uczniów, a także wśród lokalnych mediów. Również organizujemy dyskoteki szkolne, Mikołajki, Konkurs Kolęd, pocztę Walentynkową, zawody sportowe w slalomie gigancie i biegach narciarskich stanowiące Memoriał im. H. Marusarzówny. Przyznawane są wyróżnienia dla nauczycieli tzw. “Helenki”.

W szkole działają bardzo prężnie koła rozwijające zainteresowania takie jak fotograficzne, historyczne, szachowe, teatralne, plastyczne oraz język hiszpański dla początkujących. Dużą uwagę przywiązujemy do zaszczepienia pasji sportowych. Organizowana jest dla uczniów zumba, tenis stołowy i zajęcia na siłowni. Prężnie działa Szkolny Klub Sportowy  i realizowany jest poszerzony program Wychowania fizycznego.

Raz na rok organizowana jest zagraniczna wycieczka szkolna. Nasi uczniowie odwiedzili już Berlin, Poczdam i Pragę.

Zapraszamy