Kółka i zajęcia dodatkowe

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zębie ma bogatą ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych. W szkole działają kółka rozwijające zainteresowania uczniów. Wśród nich są m.in. koło przyrodnicze (zajęcia prowadzi p. Teresa Bafia), koło teatralne (p. Grażyna Warot), koło szachowe (p. Krzysztof Sroka) i koło odkrywców dla najmłodszych (p. Małgorzata Stokłosa). Dzieci i młodzież aktywności społecznej i obywatelskiej uczą się podczas spotkań w ramach działalności samorządu uczniowskiego szkoły (p. Krzysztof Sroka i p. Ewa Worwa). Mają również szansę na rozwój własnej osobowości, umiejętności społecznych, odkrywanie talentu i poczucie sensu pomagania, dzięki aktywnemu uczestnictwu w Szkolnym Klubie Wolontariatu (p Krzysztof Iżyk). Uczniowie klas 6 i 7 na zajęciach SKS – Szkolnego Klubu Sportowego trenują gry zespołowe (p. Bartłomiej Sawera). Uczą się też zasad przedsiębiorczości prowadząc sklepik szkolny (p. Bartłomiej Sawera). W ramach poszerzonego programu zajęć wychowania fizycznego prowadzone są także profesjonalne zajęcia z koszykówki (p. Elżbieta Konopka), a zimą zajęcia na nartach biegowych dla najmłodszych (p. Bartłomiej Sawera)

Szkoła oferuje również zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, świetlicowe, biblioteczne, przygotowujące do egzaminów oraz z pedagogiem szkolnym.