Logopeda szkolny

 

                              Magdalena Majerczyk

Godziny pracy
Wtorek 10.00-15.00 nowy budynek, pok. 23
Środa 9.30-15.30 przedszkole, pok. logopedy

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub grupowo (grupy 2, 3, 4 osobowe) w zależności od możliwości i potrzeb uczniów.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
• Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
• Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
• Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
• Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozwoju mowy Państwa dziecka, kontynuacji ćwiczeń itd. zapraszam na konsultacje logopedyczne.

Załączniki:
Prawidłowy rozwój mowy dziecka
Wskazówki dla rodziców