O szkole

Szkoła Podstawowa w Zębie zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Pierwszy z nich, z ponad 130 letnią historią, do dnia 31 sierpnia 2017 r. był budynkiem szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. W drugim budynku (działającym od 2015 r.) do dnia 31 sierpnia 2017 r. znajdowało się Gimnazjum im. Jana Pawła II. W latach 2017-2019  w obu budynkach mieściła się Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny w Zębie. W 2018 r. w starym obiekcie przeprowadzony został generalny remont, w wyniku którego w części murowanej utworzono Gminne Przedszkole w Zębie.

Od 1 września 2019 r. szkoła podstawowa i przedszkole weszły w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Zębie. W zabytkowym budynku funkcjonują  klasy edukacji wczesnoszkolnej, czyli I-III i oddziały zerowe, a w murowanej części znajdują się oddziały przedszkolne i sekretariat przedszkola. W nowym budynku są klasy IV-VIII szkoły podstawowej, a także sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, gabinet logopedyczny, aula, biblioteka, stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, szatnie i gabinet pedagoga szkolnego. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazdy i windę).

W roku szkolnym 2020/21 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zębie w sumie jest 18 oddziałów, w tym 12 w szkole podstawowej (219 uczniów) i 6 w przedszkolu (128 dzieci). W całym zespole pracuje 41 nauczycieli i 11 osób obsługi. Grono pedagogiczne
zdominowane jest przez kobiety – 32 pań ale mężczyzn jest też trochę – 9 panów. Ogólnie w szkole jest 12 oddziałów – dwie klasy pierwsze, dwie drugie, jedna klasa trzecia, jedna czwarta, jedna piąta, dwie szóste, dwie siódme i jedna ósma. Najliczniejszy oddział to klasa to VIII – liczy 24 osoby, natomiast najmniejszy oddział to klasa VIa, do której chodzi 15 uczniów.