Samorządy klasowe

Przedstawiciele samorządów klasowych w roku szkolnym 2021/2022

Klasa 1a  
Przewodniczący: Hanna Bembenista
z-ca przewodniczącego: Lena Lassak
skarbnik: Dawid Cachro

Klasa 1b 
Przewodniczący: Lena Barnaś
z-ca przewodniczącego: Zofia Stasik
skarbnik: Jan Kluś

Klasa 2a
Przewodniczący: Kinga Sroka
z-ca przewodniczącego: Adrian Dzierżęga
skarbnik: Maksymilian Lasak

Klasa 2b
Przewodniczący: Krystian Łacek
z-ca przewodniczącego: Anna Wilk
skarbnik: Adrian Szymulewicz

Klasa 3a
Przewodniczący: Hanna Łyskawka
z-ca przewodniczącego: Klemens Lasak
skarbnik: Anna Janik

Klasa 3b
Przewodniczący: Oliwia Lassak
z-ca przewodniczącego: Emilia Jarosz
skarbnik: Karolina Michniak

Klasa 4
Przewodniczący: Anna Dorula
z-ca przewodniczącego: Julia Zalinski
skarbnik: Jakub Styrczula

Klasa 5
Przewodniczący: Gjinter Dominika
z-ca przewodniczącego: Żuławiński Jakub
skarbnik: Agnieszka Ligęza

Klasa 6
Przewodniczący: Mateusz Olejko
z-ca przewodniczącego: Katarzyna Chyc – Magdzin
skarbnik: Daria Bryniarska

Klasa 7a
Przewodniczący: Łucja Romaniszyn
z-ca przewodniczącego: Anna Gąsiennica
skarbnik: Piotr Domagała

Klasa 7b
Przewodniczący: Andrzej Jarząbek
z-ca przewodniczącego: Julia Granat
skarbnik: Patrycja Zalińska

Klasa 8a
Przewodniczący: Amelia Kunat
z-ca przewodniczącego: Jakub Gucwa
skarbnik: Natalia Bobak

Klasa 8b
Przewodniczący: Jakub Stoch
z-ca przewodniczącego: Zuzanna Chowaniec
skarbnik: Natalia Rusnak