Świetlica szkolna

Świetlica to nie tylko sposób na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, ale również ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.

Świetlica powinna spełniać funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną. W związku z tym naszym celem jest kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego i przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku. Chcemy aktywizować uczniów, wspierać ich uzdolnienia i zainteresowania, kształtować pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Naszym celem jest również rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

Świetlica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie jest adresowana do wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej – od klasy 1 do 8. Otwarta jest w godz. 7.00-8.00 i potem w godz. 11.30-16.30. Wymagana jest zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach świetlicowych. W ofercie m.in. zajęcia czytelnicze, artystyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy. Z dokładnym planem pracy świetlicy można zapoznać się na miejscu. Zapraszamy!
W tym roku szkolnym na świetlicy pracuje 4 nauczycieli: Bartłomiej Sawera, Grażyna Warot, Krzysztof Sroka i Adrian Klamerus. Plan działania świetlicy

 

Plan działania świetlicy

 

Nr Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00 – 8:00 A. Klamerus A. Klamerus B. Sawera A. Klamerus
K. Sroka
1 8:00 – 8:45 Nieczynne
 Nieczynne
Nieczynne Nieczynne Nieczynne
2 8:55 – 9:40
Nieczynne  Nieczynne   Nieczynne  Nieczynne   Nieczynne
3 9:50 – 10:35 Nieczynne
  Nieczynne   Nieczynne  Nieczynne   Nieczynne
4 10:45 – 11:30 Nieczynne
Nieczynne Nieczynne Nieczynne Nieczynne
5 11:30 – 12:30
B. Sawera
G. Warot
B. Sawera G. Warot K. Sroka B. Sawera
K. Sroka
6 12:30 – 13:30
G. Warot B. Sawera
G. Warot
G. Warot

K. Sroka

B. Sawera, K. Sroka
G. Warot
B. Sawera,

K. Sroka

7 13:30 – 14:30
B. Sawera

G. Warot

B. Sawera
G. Warot B. Sawera
B. Sawera, 
8 14:30 – 15:30
B. Sawera  A. Klamerus  G. Warot
B. Sawera B. Sawera
9 15:30- 16:30
B. Sawera A. Klamerus
G. Warot B. Sawera B. Sawera