Terminy posiedzeń

Rady Pedagogiczne

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zębie
w roku szkolnym 2020/2021

Nr  DATA TEMATYKA
1 26 sierpnia 2020 r. Rada rozpoczynająca.
2 8 września 2020 r. Rada pedagogiczna.
3 6 października 2020 r. Rada pedagogiczna.
4 3 listopada 2020 r.  Rada pedagogiczna.
5  15 grudnia 2020 r. Rada pedagogiczna.
6  26 stycznia 2021 r. Rada klasyfikacyjna.
 7 2 lutego 2021 r.  Rada podsumowująca.
 8 2 marca 2021 r. Rada pedagogiczna.
9 13 kwietnia 2021 r. Rada pedagogiczna.
10 11  maja 2021 r. Rada pedagogiczna.
11  22 czerwca 2021 r. Rada klasyfikacyjna.
12 24 sierpnia 2021 r. Rada podsumowująca.