Terminy posiedzeń

Rady Pedagogiczne

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zębie
w roku szkolnym 2021/2022

Nr  DATA TEMATYKA
1 25 sierpnia 2021 r. Rada rozpoczynająca
2 14 września 2021 r. Rada pedagogiczna.
3 5 października 2021 r. Rada pedagogiczna.
4 9 listopada 2021 r.  Rada pedagogiczna.
5  14 grudnia 2021 r. Rada pedagogiczna.
6  11 stycznia 2022 r. Rada klasyfikacyjna.
 7 8 lutego 2022 r.  Rada podsumowująca.
 8 1 marca 2022 r. Rada pedagogiczna.
9 5 kwietnia 2022 r. Rada pedagogiczna.
10 10  maja 2022 r. Rada pedagogiczna.
11  21 czerwca 2022 r. Rada klasyfikacyjna.
12 23 sierpnia 2022 r. Rada podsumowująca.