Tygodniowy rozkład zajęć 2021/22

GRUPA BIEDRONKI

Godziny  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 7.00-8.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 8.00-9.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej 
 9.00-10.00  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 10.00-11.00  rytmika/realizacja p.p  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 11.00-12.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  j.angielski( 15 min)/realizacja p.p
 12.00-13.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 13.00-14.00 matematyka (15 min)/społeczne (15 min)  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  matematyka (15 min)/ matematyka (15 min)  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  matematyka (15 min) społeczne (15 min)
 14.00-15.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  społeczne (15 min)/społeczne(15 min) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 15.00-16.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 16.00-17.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

GRUPA PSZCZÓŁKI

 Godziny  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 7.00-8.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 8.00-9.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 9.00-10.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 10.00-11.00  realizacja podstawy programowej  rytmika/ realizacja p.p  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 11.00-12.00  realizacja podstawy programowej  j.angielski ( 15 min)/ realizacja p.p  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 12.00-13.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 13.00-14.00  matematyka (15 min)/ zaj. op-wych  matematyka ( 15 min)/ zaj. op-wych  matematyka ( 15 min)/zaj. op-wych  społeczne ( 30 min)/zaj. op-wych  matematyka ( 15 min)/zaj. op-wych
 14.00-15.00  społeczne ( 15 min)/ zaj. op-wych  społeczne ( 15 min)/zaj. op-wych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze     zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 15.00-16.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  
 16.00-17.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

GRUPA MOTYLKI

 Godziny  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 7.00-8.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 8.00-9.00  realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej 
 9.00-10.00  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej    realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 10.00-11.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 11.00-12.00  realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej 
 12.00-13.00 j.angielski (30 min)/ realizacja p.p     realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej rytmika/ realizacja p.p 
 13.00-14.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze   zajęcia  komputerowe  (30 min)/zaj. op-wych  matematyka ( 30 min)/zaj. op-wych  zajęcia  komputerowe (30 min)/zaj. op-wych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
 14.00-15.00  matematyka ( 30 min)/zaj. op-wych społeczne ( 30 min)/zaj. op-wych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 15.00-16.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 16.00-17.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

GRUPA MISIE

 Godziny  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 7.00-8.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 8.00-9.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 9.00-10.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej 
 10.00-11.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej    realizacja podstawy programowej
 11.00-12.00  realizacja podstawy programowej rytmika/ realizacja p.p    realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej    realizacja podstawy programowej   
 12.00-13.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej   j.angielski(30 min)/realizacja p.p    realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej   
 13.00-14.00 zajęcia  komputerowe  (30 min)/zaj. op-wych religia (30 min)/zaj. op-wych   matematyka ( 30 min)     społeczne ( 30 min) zajęcia  komputerowe  (30 min)/zaj. op-wych  matematyka ( 30 min)/ społeczne ( 30 min)
 14.00-15.00 zajęcia  komputerowe  (30 min)/zaj. op-wych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 15.00-16.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 16.00-17.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

GRUPA ŻABKI

Godziny  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 7.00-8.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo- wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 8.00-9.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej 
 9.00-10.00  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 10.00-11.00 realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 11.00-12.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej
 12.00-13.00  realizacja podstawy programowej rytmika/realizacja p.p   realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 13.00-14.00 matematyka (15 min)/społeczne (15 min) religia (30 min)/zaj. op-wych    matematyka (15 min)/ matematyka (15 min) religia (30 min)/zaj. op-wych     matematyka (15 min) społeczne (15 min)
 14.00-15.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  społeczne (15 min)/społeczne(15 min) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 15.00-16.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 16.00-17.00  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

GRUPA LWIĄTKA

 Godziny  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 8.00-9.00  realizacja podstawy programowej rytmika/ realizacja p.p     realizacja podstawy programowej j.angielski(30 min)/realizacja p.p   realizacja podstawy programowej
 9.00-10.00  realizacja podstawy programowej  j.angielski( 30 min)/realizacja p.p  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 10.00-11.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 11.00-12.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej   realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej
 12.00-13.00  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej
 13.00-14.00 religia (30 min)/zaj. op-wych  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze religia (30 min)/zaj. op-wych  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 14.00-15.00 zajęcia  komputerowe  (30 min)/zaj. op-wych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 15.00-16.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 16.00-17.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

GRUPA TYGRYSKI

 Godziny  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 8.00-9.00 realizacja podstawy programowej  j.angielski( 30 min)/realizacja p.p realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej 
 9.00-10.00 realizacja podstawy programowej rytmika/ realizacja p.p   realizacja podstawy programowej j.angielski( 30 min)/realizacja p.p realizacja podstawy programowej
 10.00-11.00 realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej
 11.00-12.00 realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej
 12.00-13.00 realizacja podstawy programowej  realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej realizacja podstawy programowej 
 13.00-14.00 religia (30 min)/zaj. op-wych  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze religia (30 min)/zaj. op-wych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 14.00-15.00 zajęcia  komputerowe  (30 min)/zaj. op-wych zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 15.00-16.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 16.00-17.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zajęcia opiekuńczo-wychowawcze