Wywiadówki i zebrania informacyjne

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie

rok szkolny 2021/2022

 

Nr DATA TEMATYKA
1 13 września 2021 r.
(przedszkole)

14 września 2021 r.

(szkoła)

Spotkanie organizacyjne

1. Zebranie ogólne z dyrektorem

2. Spotkania z wychowawcami

2 5 października 2021 r. Spotkania informacyjne
3 9  listopada  2021 r. Zebranie z wychowawcą
4 14 grudnia 2021 r. Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
5 11 stycznia 2022 r.

Zebranie śródroczne

1. Zebranie ogólne z dyrektorem

2. Spotkania z wychowawcami

6 8 lutego 2022 r. Spotkanie informacyjne
7 1 marca 2022 r. Zebranie z wychowawcą
8 5 kwietnia 2022 r. Spotkanie informacyjne
9 17 maja 2022 r. Spotkanie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
10 14 czerwca 2022 r. Zebranie z wychowawcami- przekazanie pisemnej informacji o przewidywanych ocenach
11 24 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022