Wywiadówki i zebrania informacyjne

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie

rok szkolny 2020/2021

 

Nr DATA TEMATYKA
1 8 września 2020 r.

Spotkanie organizacyjne

1. Zebranie ogólne z dyrektorem

2. Spotkania z wychowawcami

2 6 października 2020 r. Spotkania informacyjne
3 3  listopada  2020 r. Zebranie z wychowawcą
4 15 grudnia 2020 r. Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
5 2 luty 2021 r.

Zebranie śródroczne

1. Zebranie ogólne z dyrektorem

2. Spotkania z wychowawcami

6 2 lutego 2021 r. Spotkanie informacyjne
7 2 marca 2021 r. Zebranie z wychowawcą
8 7 kwietnia 2021 r. Spotkanie informacyjne
9 11 maja 2021 r. Spotkanie z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
10 15 czerwca 2020 r. Zebranie z wychowawcami- przekazanie pisemnej informacji o przewidywanych ocenach
11 25 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021